Zgłoszenia

Prace możecie zgłaszać w 2 kategoriach:

1) Fotografia cyfrowa Student oraz Wykładowca:

• “W krzywym zwierciadle”
• “Kiedy gasną światła”

2) Instagram:

• „Winter is coming”
• „W betonowej dżungli”

Zdjęcia możecie nadsyłać na adres:

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

lub dostarczać bezpośrednio do siedziby naszej organizacji:
Pawilon Sportowy; pokoje 224,225,230

Wersje elektroniczne prosimy nadsyłać na adres kliszozercy@nzsuek.pl.
Zdjęcia muszą być dostarczone jednocześnie w dwóch formach:

a) w formie klasycznej (rozmiar co najmniej 20×30), która będzie podstawą oceny Jury a następnie wykorzystana do wystawy pokonkursowej

b) oraz w formie elektronicznej (format JPG, PNG, min rozdzielczość 2Mpx)
Zdjęcia analogowe muszą być dostarczone w formie klasycznej (20×30 lub 20×20), która będzie podstawą oceny Jury a następnie wykorzystana do wystawy pokonkursowej.
Do zdjęć dodawanych przez aplikację Instagram dozwolone jest używanie filtrów dostępnych w tym programie. Każde zdjęcie musi mieć w opisie 1 tag poprzedzony znakiem hasztag „#”: „kliszo2017”. Oprócz tego należy wysłać maila na w/w adres z imieniem, nazwiskiem, nazwą uczelni oraz linkiem do zdjęcia na Instagramie.

Na odwrocie zdjęcia oraz w treści maila zgłoszeniowego muszą znajdować się: imię i nazwisko osoby biorącej udział w Konkursie, nazwa uczelni oraz kategoria konkursowa. Można podać własny tytuł zdjęcia. Wraz ze zdjęciem uczestnik konkursu powinien przesłać swój adres e-mail, numer telefonu oraz kserokopię ważnej legitymacji studenckiej lub dokument poświadczający status studenta, wykładowcy.
Do maila zgłoszeniowego każdy uczestnik musi dołączyć skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego
tutaj.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem.

Możecie przysłać w sumie 8 zdjęć, max. 4 do jednej kategorii, max. 2 do jednego tematu.

Na wasze zdjęcia czekamy do 19 lutego.