Kontakt

Adres e-mail:

kliszozercy@nzsuek.pl

Koordynator:

Agnieszka Krztoń
krztonagnieszka@gmail.com
792-869-404

Adres:

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Pawilon Sportowy pokoje: 224, 225, 230