Kontakt

Adres e-mail:

kliszozercy@nzsuek.pl

Koordynator:

Dominika Weron
dominika.weron@gmail.com
dominika.weron@nzsuek.pl
883 474 186

Adres:

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Pawilon Sportowy pokoje: 224,225,230